Raamwerk voor optimale globale belichting

Opsplitsen volgens geometrie

Opstellen van foton informatie

Keuze van algoritme volgens de verhoudingen van verschillende lichttypes. Er moet dus een (n-dimensionaal) beeld gemaakt worden van de verhoudingen, niet de absolute bijdrages van de lichttypes!

Beelden via photontracen.

Duurt echter veel te lang om voor elke pixel te berekenen. Bijv 1024x1024 minstens 20min. Op zoek naar adaptieve evaluatie van pixels.

Ruis: her er der een foton meer of minder. Te vermijden?

Bekomen informatie kan eventueel hergebruikt worden bij het renderen zelf.

Segmentatie

Op basis van bekomen informatie, het beeld verder opdelen. Op zoek naar segmentatie-methodes.

Planning